اتاق فرار جنون

تعداد نفرات :   4-7 نفر

حداقل سن :   16 سال

مدت زمان بازی :    90 دقیقه

درصد سختی بازی :    90 %

مبلغ :    هر نفر 130,000 100,000 تومان

محدودیت سنی : +16

اتاق فرار جنون، سومین ساخته ی مجموعه اِلف اسکیپ ( Elf Escape ) در ژانر وحشت است.

سناریو:

بسمه تعالی
از : رئیس بخش جنایی آگاهی تهران بزرگ
به : تیم عملیاتی بخش جنایی
موضوع : پرونده قتل بابک خرمدین
سلام علیکم
احتراماً همانگونه که مستحضر هستید قتل هنرمند عزیز کشورمان بابک خرمدین رسانه ای شده است. در این پرونده به موارد مشکوک و پنهانی برخوردیم که برای پیدا کردن انگیزه قتل شخص نامبرده توسط پدر و مادر مقتول به بررسی تیم شما نیازمندیم. لذا به صورت فوری با هماهنگی بخش های اطلاعات و سایبری محل جرم را بررسی نموده و نتیجه گزارشات را به استحضار برسانید.
ضمناً یک عدد فلش حاوی اطلاعات رمزگذاری شده از پدر مقتول کشف شده که جهت بررسی پیوست گردید.
و من الله توفیق
رئیس بخش جنایی اداره آگاهی
سرهنگ ایمان شفتی

پیام بگذارید