اتاق فرار مستأجر اولین اتاق فرار طراحی شده توسط تیم اِلف اسکیپ / Elf Escape است . این اتاق فرار در سال 1399 طراحی و ساخته شده است .

ژانر اتاق فرار مستأجر ترسناک و سبک آن جنی- روحی است .

اتاق فرار مستأجر یا بهتر است بگییم خانه فرار یک بازی طبقاتی است که سناریوی آن از داستان خفاش شب یا همان غلامرضا خوشرو اقتباس شده است . این اتاق فرار توسط ذهن خلاق تیم اِلف اسکیپ ساخته و پرداخته شده است .

اتاق فرار مستأجر با گیم پلی متفاوت طراحی شده است . چیزی که اتاق فرار مستأجر را از دیگر اتاق فرارها متمایز کرده است نحوه قرارگیری معما و سرنخ است ، یعنی در این اتاق فرار امکان این وجود دارد که سرنخ در یک طبقه و قفل در طبقه دیگر باشد .

اتاق فرار مستأجر در دومین دوره جشنواره رازگشا درسال 1400 موفق به دریافت تندیس بهترین سناریوی اقتباسی گردیده است .

در اولین اتاق فرار از مجموعه اِلف اسکیپ با تجربه ای متفاوت رو به رو خواهید شد.