اتاق فرار هم مانند فیلمها دارای ژانرهای متفاوت است .

هرچند اتاق فرارمعمولا با ژانر ترسناک معرفی میشود اما میتواند در ژانرهای دیگر نیز ظاهر شود . اتاق فرار صرفا ترسناک نیست و ژانرهای دیگر نیز در اتاق فرار مخاطبان خاص خود را دارد .

اتاق فرار میم مثل مادر دومین بازی طراحی شده مجموعه اِلف اسکیپ است . ژانر این اتاق فرار درام است.

سناریوی اتاق فرار میم مثل مادر کاملا واقعی و بر اساس سختی ها و چالشهای زندگی یک مادر طراحی شده است . داستان زندگی یک مادر با فراز و نشیبهای فراوان است . چالشهایی که بازیکنان در این اتاق فرار با آن رو به رو میشوند کاملا ملموس است .

اتاق فرار میم مثل مادر در فضای ذهن تاریک یک مادر برای مرور خاطراتش طراحی شده است . این اتاق فرار مخاطبینی داشت که علاقه ای به ژانر ترسناک نداشتند .

تئانرهای ویژه این اتاق فرار کاملا احساسات بازیکنان را درگیر میکرد . حل معما در کنار چالشها و تئاترهای این اتاق فرار فضای دراماتیک خلق کرده است .

سناریوی اتاق فرار میم مثل مادر در حال حاضر متوقف شده است.