اتاق فرار یوخابه پنجمین بازی از تیم اِلف اسکیپ است .

این اتاق فرار در ادامه بازی طغیان طراحی شده است و روند سریالی مجموعه را به دنبال دارد .پس برای تجربه بازی یوخابه پیشنهاد میکنیم ابتدا اتاق فرار مستأجر و اتاق فرار طغیان را تجربه کنید تا اطلاعات مورد نیاز اتاق فرار یوخابه را دریافت کنید.

گیم پلی یوخابه و همچنین هوشمندی اکتورها طوری در اتاق فرار یوخابه طراحی شده است که بازیکنان به راحتی میتوانند استراتژیهای متفاوت به کار بگیرند.

روند معمایی متفاوت با سایر اتاق فرارها امضای مجموعه اِلف اسکیپ است.

سبک اتاق فرار یوخابه مخفی کاری است و تحرک بالایی دارد که در عین حال با اتاق فرار هایی که در این سبک طراحی شده اند تفاوت دارد.

برای اولین بار در اتاق فرار بازیکنان باید به چهار هدف دست پیدا کنند که هر هدف پیش درآمد هدفی دیگر است .

شما در اتاق فرار یوخابه با فضاهای مختلفی سر و کار دارید ، از قبیل : جنگل ، غار ، کلبه و … که هر کدام چالشهای خاص خود را دارد .

اتاق فرار یوخابه تجربه ای جذاب با روند متفاوت میتواند تا حدود زیادی توقعات شما را برآورده می کند.

بازیکنان میتوانند در اتاق فرار یوخابه ترس بالا و هیجان بالا را در کنار هم به خوبی حس کنند.

تیم اِلف اسکیپ با اتاق فرارهایی که تا کنون طراحی کرده است توانایی خود را در ساخت و طراحی اتاق فرار با ژانر و فضاهای مختلف به تصویر کشیده است .