قفلهایی که در اتاق فرار به کار گرفته می شود از نظر شکل ظاهری و همچنین نحوه بازکردن به گروه های مختلفی تقسیم میشوند.

قفلهایی که در مجموعه اتاق فرارهای اِلف اسکیپ / Elf Escape به کار گرفته شده است ، به شرح زیر است :

یک از انواع قفلها ، قفل جهتی نام دارد . برای باز کردن این نوع قفل در اتاق فرار باید به دنبال جهت بگردید. پیدا کردن یک تا نُه جهت شما را در باز کردن این نوع قفل کمک میکند

 

قفل بعدی مورد استفاده در اتاق فرار ، قفل پنج رقمی است. همانطور که از اسم این قفل مشخص است. برای باز کردن قفل پنج رقمی در اتاق فرار برای باز کردن آن نیاز به یک عدد پنج رقمی دارید . روی قفل یک برآمدگی وجود دارد ، عدد را که بدست آوردید از چپ به راست تنظیم کنید.

 

سومین قفل موجود در اتاق فرار قفل پترنی است . برای باز کردن قفل پترنی نیاز به ترتیب اعداد نیست و شما با پیدا کردن یک الگو میتوانید قفل را باز کنید . این قفل در دو نوع هشت تایی و دَه تایی دردسترس است.

 

 

آخرین قفل مورد استفاده در مجموعه اتاق فرارهای اِلف اسکیپ قفلهای سه و چهار رقمی است . برای باز کردن این نوع قفل اعداد به دست آمده را از بالا به پایین روی شیار تنظیم می کند.

 

 

یک نوع قفل چهار رقمی نیز در این مجموعه به کار گرفته شده که برای باز شدن با دیگر قفلهای چهار رقمی تفاوت دارد. برای باز کردن این نوع قفل عدد چهار رقمی که پیدا میکنید را از چپ به راست باید وارد کنید.