جشنواره رازگشا با موضوع ایده پردازی و طراحی اتاق فرار با فضایی رقابتی ، جذاب و هیجان انگیز بین اتاق فرارهایی که طی یک سال طراحی و اجرا شده اند توسط انجمن بازیهای فکری وزارت ورزش برگزار میگردد.

مخاطب این جشنواره تمام کسانی هستند که به اتاق فرار علاقه مند هستند.

در جشنواره رازگشا اتاق فرارها از نظر سناریوی اتاق فرار ، ترس اتاق فرار ، معماها ، ایده های نو در اتاق فرار  و …. با حضور داوران متخصص بررسی می شوند و از بین کاندید ها به بهترین اتاق فرار در حوزه های مختلف جوایز اهدا میشود.

جشنواره رازگشا برای دومین بار در سال 1400 برگزار گردیده که طی آن اتاق فرارهایی که در سال 1399 زراحی و اجرا شده است مورد بررسی قرار گرفته اند.

مجموعه اِلف اسکیپ / Elf Escape با اولین اتاق فرار خود در این جشنواره کاندید بهترین سناریوی اقتباسی شده است.

اتاق فرار مستأجر موفق به دریافت تندیس بهترین سناریوی اقتباسی گردیده است.